Syndicate

Syndicate content

Tilgivelse

Det kan være helsefarlig ikke å skvære opp i vonde følelser. Skyldfølelse utvikler et indre stress som kan gi mange slags utslag, for eksempel hodepine og muskelsmerter. Det kan gi bedre helse og livskvalitet dersom man klarer å tilgi urett som er begått og slipper byrden med å gå rundt å bære nag.

Vi trenger å tilgi, legge ting fra oss og gå videre. Det kan være vanskelig å tilgi, fordi sinnet vårt føles så berettiget, og vi vil holde fast på at vi har rett. Men vi kan tilgi og samtidig ha rett. Man kan gi slipp på sinnet og naget, og samtidig ikke å akseptere at uretten blir begått. Å tilgi er noe man gjør for seg selv, og ikke for den andre parten. Man gir seg selv fri fra å plages fortsatt av en urett som ble begått mot oss for lenge siden. Man kan likevel mene det var galt, og sette grenser for at slikt ikke skal skje igjen.

Undersøkelser bekrefter at det er godt for helsa å tilgi(American Psychological Association). Folk ble i en studie bedt om å tenke på personer som hadde gjort dem urett. Hos dem som fikk beskjed om ikke å tilgi i tankene sine, steg pulsen og blodtrykket, og de ble i dårlig humør. De som fikk beskjed om å tenke tilgivelse fikk ingen endring i puls, blodtrykk og humør.

Å tilgi seg selv kan også være god medisin, viser studier innen samme tema. De med størst selvtillit hadde også lettest for å tilgi seg selv, selv om de noen ganger hadde problemer med å begrave stridsøksene i forhold til sine medmennesker. Mennesker med høyt aggresjonsnivå og depresjoner hadde størst vansker med å tilgi og lavest selvbilde.

Hvorfor skal du tilgi?

  • Fordi den som ikke vil gi avkall på hevn og bitterhet fordi ektefellen sviktet og var utro, opplever at det menneske vi ikke vil tilgi, gjør oss til fange i vårt eget hus og legger premissene for et svært begrenset liv.
  • Fordi livssaften vår drikkes opp av en annen person. Hendene våre knyttes mens munnvikene og nakkemusklene strammes. Vi tror at vi seirer, mens sannheten er at ingen av oss har noen gevinst å håpe på ved å tviholde på det kalde hjertet.
  • Fordi du ikke fortjener din bitterhet.
  • Fordi du ikke fortjener å fastholde uforsonligheten.
  • Fordi du ikke fortjener ditt steinharde hjerte.
  • Fordi den vi ikke tilgir, blir vårt livs herre, som tar kommandoen over vårt liv, dag og natt.

(Fra boken «Oss syndere imellom» av Per Arne Dahl.)

Dag Hammerskjold har sagt noe veldig klokt om tilgivelse: ”Tilgivelse er svaret på barnets drøm om miraklet som gjør det istykkerrevne helt og det skitne rent.”

Når en så er kommet så langt som til at en ønsker å gi slipp, men ikke helt vet hvordan en tilgir, så kan en velge mellom å si det til personen, eller å bare gjøre det mentalt. Ved sistnevnte holder det med denne setningen: Jeg tilgir deg og setter deg fri, du er fri og jeg er fri. Dersom man har vansker med å tilgi, så kan en begynne med å tenke at en er villig til å tilgi. Arbeidet får enda sterkere resultater dersom man bruker speil og snakker høyt.

Så da er det bare å gå igang å tilgi og gi slipp.