Syndicate

Syndicate content

Velkommen til Selvrealisering.no

jeg er fri Selvrealisering.no er en nettside som tar for seg et bredt spekter av temaer omkring selvutvikling, mestring, læring, tankenes kraft, osv. Hvordan vi som mennesker kan utnytte vårt fulle potensial – til beste for oss selv og for de som er rundt oss.

Start nå:

  1. Rull ned for å finne ferske artikler
  2. Les mer om nettstedet
  3. Register deg i vårt forum, klikk her for å komme til forumet.

Brukermedvirkning vil stå sentralt i sidens utvikling. Vi håper mange vil dele av sine kunnskaper og erfaringer slik at selvrealisering.no blir en komplett ressurs.

Merk: Sidene er under oppbygging så her vil være litt rot, og endel fortløpende endringer i layout og struktur.

Hvordan nå målene dine?

Endringsfokusert rådgivning er en metode som brukes av mange terapeuter (psykologer, sosionomer og psykiatriske sykepleiere) som driver med endringsarbeid. Modellen kan brukes til all adferd du ønsker å endre, enten det er å endre spisevaner, slutte å røyke, slutte å drikke (ved problemadferd knyttet til det), endre reaksjonsmønster ol. Den er veldig anvendelig i selvutvikling, og har et helhetlig syn som dekker inn de områder som er viktig å ta hensyn til. Inkluder hvilke goder problemadferden gir deg.

Tankekart som notatteknikk

Det engelske begrepet "mind-mapping", også kjent som tankekart og hukommelseskart på norsk, har en rekke anvendelsesområder. Bruk av tankekart som notatteknikk er gjerne det enkleste området å komme igang med.

Tilgivelse

Det er helsefarlig ikke å skvære opp i vonde følelser. Skyldfølelse utvikler et indre stress som kan gi mange slags utslag, for eksempel hodepine og muskelsmerter. Man tilgir for egen del, ikke for den andres.

Tankenes kraft

Svært sjeldent tenker vi over hvor virkningsfulle tankene våre kan være. Gjennom en bevisstgjøring av oss selv og våre tanker, kan vi faktisk gjøre de utroligste ting.

Affirmasjoner

Affirmasjoner er ganske enkelt tanker. Tanker som vi selv velger, og som har den funksjon å erstatte gamle tanker, tankemønstre, reaksjonsmønstre og forståelser.

Sinnet vårt er som en nyhetsoppleser, det bringer løpende kommentarer om alt som skjer livet vårt. Våre følelser, venner, møtet på jobben, bryllupet på lørdag osv. Mange av disse tankene er også ubevisste. Av og til er tankene positive ("Ja! Jeg er så god!"), og av og til er de negative ("Det nytter ikke, jeg kommer aldri til å få det til, likevel."). Affirmasjonene skal fungere til å luke ut de negative tankene, og vi skal fylle opp vår egen krukke med nye positive tanker om oss selv, om kroppen vår, vår evne til å mestre og alt annet som er viktig for oss i livet.

Rydding og energi

Ryddetips. Feng Shui- tradisjoner fra Kina forteller om energien i dine fysiske omgivelser og betydningen av å ha det ryddig rundt seg for riktig energiflyt.

Samspillsmetoden dialog

I boken ”Tidlig hjelp til bedre samspill” av Henning Rye, finner vi gode tips om hvordan vi kan møte barna på best mulig måte.

Barna våre trenger å bli sett og snakket med fremfor å bli snakket til. Her følger hovedpunktene han fremhever som viktige:

Stadier i endringsarbeid - hvor er du?

Når vi skal jobbe med å endre en (u)vane er det en viss prosess vi går gjennom på veien som kan være greit å vite om så en kan unngå fallgruver. Dersom vi klarer å være bevisst på hvor vi er i prosessen, og tar de riktige forhåndsregler kasn endringsarbeidet gå mye lettere.

Når avslapping er farlig for helsen din

Vi blir ofte syke når vi slipper oss nedpå etter en periode med mye stress. Dette kalles ”slippe deg nedpå effekten”.

Denne oppnår vi når vi raskt skifter fra en tilstand med høy aktivering, der vi har høyt energinivå, føler sterk glede, oppstemthet sinne, anspenthet eller angst- til en tilstand med lav aktivering, der vi føler oss avslappet, stille, rolig eller trøtt. (eks. en periode, helg, ferie, blir pensjonist og lignende.)

Motivasjon og mestring

Tiltro til egen evne til å mestre er en viktig faktor som er med på å gi kraft og motivasjon og hjelper til på å holde motivasjonen oppe over tid.

Hvordan oppnå varig endring når en arbeider med seg selv?

I endringsprosessen der vi skal gjøre om på uvaner og uhensiktsmessige handlingsmønstre, skal man revurdere seg selv og sin situasjon og oppnå et perspektivskifte. For mange er dette arbeidet som å sitte sammen et puslespill av ulike fremgangsmåter og ferdigheter som fører til et vellykket resultat. Å bli bedre kjent med seg selv er nøkkelordet.

Hvor henter vi energi fra?

Vi henter energi fra fire kilder. Artikkelen tar for seg hvilke kilder, og hva energi er og gode tips til å få opp energien og ikke tømme energilagrene våre.

Stressmestringstiltak

Ofte kommer stress av forventninger til at vi skal få til altfor mye på altfor kort tid og at vi har en følelse av at det er så masse å gjøre…
Det kan være lurt å lage en liste over ting du vil eller trenger å gjøre, og gjerne hvor lang tid du tror hvert punkt vil ta. Dette vil hjelpe deg med å holde fokus og ikke minst få oversikt og ro.

Syndicate content