Spør Jesper Juul, i dag 1200

#1

Gurus skrev:

Jesper Juuls svarer på spørsmål i dag kl 12.

tux1.aftenposten.no/nettprat/jesperjuul011105/

#2

Summer skrev:

Å, jeg var litt for sein jeg...

#3

Gurus skrev:

HVa ville du spurt om da? :)

#4

Gurus skrev:

Dette svarte han i hvertfall på det som ble spurt.

tux1.aftenposten.no/nettprat/jesperjuul011105/

ja, det er vist samme linken som over .. :liste:

#5

Summer skrev:

Sakset fra Aftenposten’s nettmøte med Jesper Juul:

Jesper Juul Jeg er kjent med at du overhodet ikke har dekning i forskning for det du skriver og de rådene du gir til foreldre (dine egne uttalelser). Du har heller ikke utgitt deg for å være akademiker, så slik sett har du ditt på det tørre. Likevel er det et problem at folk flest ikke forstår forskjellen på en fagperson som bedriver synsing basert på private erfaringere, og fagfolk som har dokumentasjon på det de skriver i forskning. Du er sikkert ikke overrasket over å høre at i akademiske miljøer i Norge (og Danmark) har jeg til gode å treffe en person som tar deg seriøst, men det er mange foreldre som gjør det. De er antagelig ikke klar over at du bedriver en omfattende synsing som du ikke har vitenskapelig dekning for. Skylder du ikke dine lesere å gjøre dem oppmerksom på at det du skriver bygger på dine egne subjektive, private erfaringer, og at det ikke har noe med vitenskap og forskning å gjøre? Stein Erik Ulvund dr.philos., professor i pedagogikk, Universitetet i Oslo
Stein Erik Ulvund, Oslo

Jesper Juul: Da fik jeg den - i begge betydninger! Jeg antar at du hører til i det adferdspsykologiske miljø i Norge og at det kanskje er tilsvarende miljøer du besøker i Danmark? Som de nevner har jeg aldrig lagt skjul på, atdet jeg skriver for det meste er erfaringsbasert, men at det kun skulle være mine "private" erfaringer er ikke sandt. Dette er gennemprøvet af mange hundrede fagfolk og tusindvis af familier (i Danmark)gennom de seneste 30 år og etterhver begynner vel også forskningen at dukke opp. Utenfor det adferdspsykologiske miljø er der skrevet veldig mye akademisk de seinere år : i Norge f.eks. doktordisputatsen til Berit Bae og Anne Lise Løvlie Schibbyes store verk om relasjoner, i utlandet er vel Daniel Sterns forskning mest kjennt.

Jeg synes faktisk at det er bra at praktikere også skriver bok jeg. Hvor lenge har han jobbet som familieterapeut og lærer? 30 år? Man får med seg en del av hva som fungerer og ikke da altså. Det er mange praktikere som lanserer teorier, bare tenk på alt de får prøvd ut gjennom årene. Og jeg tør påstå at man har ikke automatisk bedre teorier selv om man er akademiker og teoretiker i forhold til en praktiker. (Ulvlund fremstår jo bare som en med mindreverdigetskompleks når han "trekker rang" på utdannelse slik ha gjør.)
Det er klart utdannelse har mye å si, men man mangler da ikke det når man jobber som lærer og familieterapeut.

#6

Gurus skrev:

Nå kjenner jeg ikke Ulvlund, men jeg synes også han markerer seg på en ufin måte her. Får ikke umiddelbart lyst til å bli bedre kjent med hans teorier heller etter dette.