Dere som er studenter

#1

Summer skrev:

Legger dere en leseplan?
Hvordan forbereder dere dere til eksamen?
Noen som bruker tankekart som notatteknikk?

Og hvordan fungerer det dere gjør?

#2

Summer skrev:

Når jeg studerte, så skummet jeg bøkene (kapitlene i forbindelse med forelesningene,- eneten før eller etter, alt etter hva jeg orket), og finleste det som var lagt vekt på på forelseningene. Til eksamen så leste jeg på notatene, og slo opp i bøker på de temaene jeg var litt usikker på.
Og ike minst: Jeg var på alle forelesningene og skrev notater. Kjempeviktig når jeg leste som jeg gjorde. ;)

#3

pysj skrev:

Jeg leser halvgrundig over først, for så å lese nøye gjennom og ta notater til hvert kapittel. Skriver sammendragene inn på PC, og leser bare på dette til eksamen.

#4

Summer skrev:

Kjempelurt! :ja:

Det gjorde jeg i noen fag siste året. Også leste jeg alltid inn det viktigste fra notatene og hørte på det om natten i ukene før eksamen. :)

#5

Fjonken skrev:

Jeg blar først gjennom kapittelet. Ser på uthevinger, illustrasjoner og illustrasjonstekst. Ser også på overskrifter. Dette gjør jeg for å danne meg et inntrykk av hva kapitelet handler om og for å finne essensen dvs det som er viktigst. Så finleser jeg et og et avsnitt. Noterer i margen underveis og streker under det aller viktigste. Bruker sjelden notatblokk. Alle notater gjøres i tekstboka. Lettere å finne igjen ting da. Løser så oppgaver for hvert delkapittel. Skriver om nødvendig et kort sammendrag og repeterer så stoffet ved nok noen gjennomlesninger av sammendrag og oppgaveløsninger. Funker godt for meg..

Jeg har også utarbeidet meg en leseplan slik at jeg til enhver tid holder meg ajour tidsmessig. Dette er noe jeg anbefaler andre studenter til å gjøre. Det er fort gjort å komme på etterskudd tidsmessig og måtte nilese i ukene rett før eksamen, eller enda verre gå til eksamen med stooore hull. Har sjøl gjort den bommerten. Vil aldri gjøre det igjen.

Tankekart har jeg også brukt. Det er nyttig i emner som spriker i alle retninger. Assosiasjonskart har jeg også hatt stor nytte av. Til innlæring av stoffet og til repetisjon.

Jeg satser på å lese og repetere hele veien i steden for å nilese rett før eksamen. Tar meg en halvtime nå og da med ren repetisjon av gammelt stoff. Bruker da notatene og understrekingene jeg har gjort tidligere. I tillegg til sammendragene og innsendingsoppgavene.

Rett før eksamen, dvs en måned eller så før tar jeg for meg stoff som jeg vet ikke sitter skikkelig. Repeterer så grundig dette og ser om jeg har fått økt forståelse av å la stoffet hvile litt. I de tilfeller der stoffet overhodet ikke vil sitte er det bare en ting å gjøre.. lese, forstå og så pugge.

#6

Maho skrev:

Jeg leser et og et kap. inn på bånd og spiller det av en gang på nivå og deretter når jeg sover. Funker utmerket for meg