EQ - emosjonell intelligens

#1

Marianne skrev:

EQ, emosjonell intelligens, sosial intelligens eller personlig intelligens er:

 1. Innsikt i egne emosjoner
  Selvbevissthet - evnen til å gjenkjenne en følelse når den kommer - er nøkkelen til emosjonell intelligens. Evnen til å styre følelser fra situasjon til situasjon er avgjørende for psykologisk innsikt og selvforståelse. Hvis vi mangler evne til å legge merke til våre virkelige følelser, vil vi være i deres vold. Folk som er meget trygge på følelsene sine, er bedre i stand til å styre sine egne liv, fordi de har en sikrere sans for hva de virkelig føler om personlige beslutninger, fra hvem de skal gifte seg med til hva slags arbeid de skal ta.

 2. Styring av emosjoner
  Evnen til å kunne behandle følelser slik at de blir hensiktsmessige, bygger på selvinnsikt. Å berolige seg selv, kvitte seg med angst, tungsinn eller irritabilitet -og hva følgende kan bli når denne grunnleggende emosjonelle ferdigheten bekjemper sin følelse av ubehag, mens de som mestrer disse evnene, kan reise seg langt raskere etter livets tilbakeslag og nederlag.

 3. Motivering av seg selv
  Evnen til å tøyle emosjonene for å kunne nå et mål er helt avgjørende for om man kan vise omsorg for andre, motivere seg selv og være skapende. Emosjonell selvbeherskelse - å kunne utsette belønningen og tøyle impulsiviteten - ligger til grunn for allslags prestasjoner. Hvis man kan sette seg i "flyt"-tilstand, kan man yte fremragende prestasjoner av alle slag. Folk som har denne evnen, blir gjerne mer produktive og effektive i alt de foretar seg.

 4. Gjenkjennelse av emosjoner hos andre
  Empati, en annen evne som bygger på emosjonell selvbevissthet, er en grunnleggende "innsikt i mennesket". Fok som har empati, er mer lydhøre for den nesten umerkelige sosiale signalene som forteller hva andre trenger eller ønsker. Dette gjør dem bedre egnet til slike kall som omsorgsyrker, undervisning, salg og ledelse.

 5. Kunsten å omgås mennesker
  Denne kunsten består for en stor del i å kunne styre følelser hos andre. Sosial kompetanse, er ferdigheter som styrker populariteten, øker evnen til å lede og gir større slagkraft i mellommenneskelige forhold. Mennesker som har gode slike ferdigheter, klarer seg bra på alle områder hvor det kreves at man kan samarbeide godt med andre, de er sosiale stjerner.

Fra boka Emosjonell intelligens av Daniel Goleman