Stressmestringstiltak

#1

Summer skrev:

Stressmestringstiltak:

Pust!

Pust dypt og rolig, det roer ned hjerterytmen, blodtrykket, hjernebølgene og følelsene, og dermed demper de også stresshormonene som pumper ut i kroppen og bryter ned på sikt.

Få oversikt

Pust dypt inn og prøv å finne ut hvorfor du blir stresset – uten følelser. Det er viktig å frigjøre deg fra negative følelser, fordi jo lengre du holder på dem, jo lengre varer kroppens stressreaksjon, og da vil problemet virke større enn det er. Å sette situasjonen inn i en ny ramme på denne måten kan også hjelpe deg med å forstå hvorfor du ble stresset til å begynne med. Spør deg selv: Hvorfor stresser jeg nå? Hvilken tanke/forestilling ligger bak?

Gi uttrykk for det du mener, tenker og har lyst til

Å overkjøre seg selv gjør aldri noe godt selv om formålet eller meningen er aldri så god. Å holde tilbake følelser, tanker og meninger kan sitte seg i kroppen og bygge opp mer stress og gi mageknip og muskelsmerter.

Ta kontroll over tankene dine!

Noen ganger gjennomgår vi stress situasjoner om og om igjen i hodene våre. Men ved å gjenoppleve dette lar vi bare stresshormonene fortsette i kroppen. Dette bidrar til dårlig humør, svekket immunsystemet og gir oss tåkete dømmekraft, samt sette ned vår evne til å takle stresset. Det har med tid å gjøre, på den måten at vi kan bare være tilstede i nuet. og dersom du tenker på opplevelsene igjen nå, så opplever kroppen din følelsen igjen nå.

Er situasjonen kritisk, kan det være lurt å bryte helt av og gå og gjøre noe hyggelig for å få tilbake energien. Prøv aldri å løse et problem når energien din er lav. Så snart du slapper av igjen, kan du gå tilbake til situasjonen. Beslutninger som blir tatt når du er frustrert ofte kan gi uheldige resultater.

Tenk gjennom ulike alternative løsninger

Så snart du har løst opp de negative følelsene, se etter minst fire andre mulige løsninger på det som gir deg stresset. Ved å gjøre dette åpner du sinnet for flere mulige muligheter. Det som er lurt å gjøre er å tenke hvilke råd du ville gitt en venn, - uten tanke på hvilke begrensninger du selv føler du har. Ved å skrive løsninger som du egentlig anser som umulige pga begrensninger, åpner du opp for en vei som hjernen kan jobbe med, og når du er klar, så har gjerne hjernen din jobbet seg frem til en løsning og du blir kvitt noen begrensninger.

Sett opp en realistisk timeplan

Ofte kommer stress av forventninger til at vi skal få til altfor mye på altfor kort tid og at vi har en følelse av at det er så masse å gjøre… Det kan være lurt å lage en liste over ting du vil eller trenger å gjøre, og gjerne hvor lang tid du tror hvert punkt vil ta. Dette vil hjelpe deg med å holde fokus og ikke minst få oversikt og ro.

Gi slipp på det som strengt tatt ikke MÅ gjøres om du ikke har overskudd. For da blir det ofte gjort likevel,- for vi har ikke kastet bort tid på å prokastinere over det.