Velkommen til temaet Spirituelt

#1

HP skrev:

Formålet med selvrealisering.no er å ha en praktisk og håndgripelig vinkling på temaer rundt selvrealisering, selvutvikling og mestring.

Det er ikke til å komme bort i fra at mange temaer grenser mot det mange vil regne som den åndelige verden. Hvor går skillet mellom affirmasjoner og bønn?

Spørsmål og diskusjon av temaer omkring

Vennligst hold diskusjonene innenfor temaet selvrealisering. "Hvordan kan vi trekke det spirituelle aspektet inn i livet vårt for å få det bedre? " -Er det sentrale emnet her.