Velkommen til Selvrealisering.no

#1

HP skrev:

Denne siden har vært under planlegging i et drøyt år, men har først nå blitt en realitet. Prosjektet har vært offer for mye prokrastinering, men er nå endelig ute av skapet!

Vi har lenge savnet en nettside som tar for seg et bredt spekter av temaer omkring mestring, læring, tankenes kraft, mmm. Hvordan vi som mennesker kan utnytte vårt fulle potensial – til beste for oss selv og for de som er rundt oss.

Her vil du finne alt fra etablerte psykologiske og pedagogiske prinsipper til det mest alternative. Både vestlig og østlig filosofi. Og vi vil forsøke å dekke alle aspekter av vår tilværelse.

I dag er forumet tilgjengelig. Om kort tid vil vi også åpne vår innholdsportal, som vil ha rom for artikler og mange andre nyttige ressurser. Her vil også bli mulighet for den som ønsker det å ha sin egen weblogg.

Vi håper mange vil dele av sine kunnskaper slik at selvrealisering.no blir en komplett ressurs.
[INDENT]Sidene er under oppbygging så her vil være litt rot, og endel fortløpende endringer i layout og struktur.
[/INDENT]Nettstedet utarbeides og drives av: