Ayurveda, hva er det?

#1

Gurus skrev:

Hva er ayurveda?

Ayurveda er et gammelt indisk helsesytem. Det er naturlig helheltsmedisin basert på mange tusen års erfaring. Ayurveda omfatter blant annet både fysisk, mental og åndelig helse.

”Forståelsen for menneskers ulikheter og unike ressurser, er et vesentlig aktivum som skiller Ayurveda fra vestens helsesystem. Når du vet hvem du er, blir det lettere å forstå hva som er bra for deg.” skriver Maivor Stigengren i sin bok ”Ayurveda - Ansvar for egen helse”. Dette er for øvrig en god bok å begynne med om man er nysgjerrig på Ayurveda. Maivor er svensk og har tilpasset stoffet for oss nordboere.

Ayurveda, definisjoner:
– Kunnskap om livet, gammel men tidløs visdom om naturlig helse og indre utvikling
– ”Den vitenskap som beskriver det som er hensiktsmessig henholdsvis uhensiktsmessig, lykkelig henholdsvis ulykkelig liv og livsvilkår og som beskriver hva som er viktig henholdsvis ikke viktig for et langt liv, og alt om livet, kalles Ayurveda.” (Charaka, Ch S 1:41)
– Metoder for å styrke selvstendig forståelse og erfaring, hjelper deg å oppdage de livsmønstre og naturlover som gir deg mulighet til å nyte livet bedre, i form av naturlig helse, mer livsglede og indre utvikling.

Sentralt i Ayurveda er ballansering av de tre naturkreftene/energiformene (doshaene): Vata, Pitta og Kapha. Vata er rom og luft, og trengs for all bevegelse. Pitta står blant annet for ild og transformasjon, mens Kapha representerer vann, jord og stabilitet. Alt og alle består av en unik kombinasjon av disse kreftene.

En frisk/sund person er en

I Ayurveda har man metoder for å finne den enkeltes konstitusjon, dennes unike sammensetning av naturkreftene. Har man ubalanser i noen av naturkreftene i forhold til sin konstitusjon kan en sette in tiltak for å gjenopprette ballansen.

Enkle selvtester for å finne din konstitusjon finner du for eksempel her:
www.ayurveda.com/online%20resource/index.html (Dokumentet: Discover Your Constitustion)
www.chopra.com/doshatest.asp
www.ayur-veda.se/test.cfm

Du kan fylle in testene to ganger, en for slik du egentlig er, og en gang for hvordan du er når du ikke er i form. Differansen skal i prinsippet vise deg hvor ubalansen din er og være nøkkelen til å finne ut hva slags tiltak du bør iverksette. Men dette er kanskje ikke alltid å lett så gjøre alene. Ayurveda er et omfattende fagfelt, eller kanskje riktigere, mange fagfelt. En som er utdannet innen Ayurveda har helt andre muligheter til å stille nøyaktig diagnose.

Dette er noen spennene Ayurveda linker:
www.ayur-veda.se/
www.chopra.com/
http://www.ayurveda.no/
www.ayurveda.com/
www.holistic-online.com/ayurveda/ayv_home.htm

#2

Summer skrev:

Flotte lenker Gurus! (denne: www.ayur-veda.se/test.cfm virket ikke)

Ayurveda er et spennende felt!

Men det er en ting jeg liksom bare ikke blir klok på..
Hvordan er det med disse doshaene egentlig? Er man dobbeltdosha, eller er man det doshaet der man får mest poeng, og har ubalanse i det der man har nestmest? (littklønete formulert, men skjønner du hva jeg mener? )

#3

Gurus skrev:

Selvtesten på den svenske siden kan man finne ved å gå gjennom hovedsiden, om direktelenken ikke virker. Akkurat nå er hele siden nede ser jeg. Men den siden har bra butikk også, for hygiene artikler, urter og bøker.

www.ayur-veda.se/

En kan man godt være 'dobbeldohsa', om man har omtrent lik 'poengsum' for to dosher. Det er vistnok ganske vanlig. Man kan tilogmed være 'trippeldosha', men det er vistnok ikke så vanlig. Poenget er at alle består av sin unike kombinasjon av alle disse tre kreftene.

Og nei, en har ikke ubalansen i den nestmest dominerende doshen. Man kan for eksempel godt ha ubalanse i sin egen dominante dosha. De er flest sykdomer som skyldes vata-ubalanser/forstyrrelser.

En måte å finne ut noe om ubalanser på er å gjennomføre selvtesten 2 ganger. Du fyller ut sjemaet et gang for hvordan du egentlig er, når du er friskt (din konstitusjon, prakruti). Også fyller du inn skjema en gang til, denne gang for hvordan du er akkurat nå (vikruti). Og forskjellen mellom de to testene vil indikere noe om hvor en eventuell ubalase sitter. Men de som kan Ayurveda, de har mange flere kilder til informasjon. Slik jeg ser det, er disse selvtesten mest for å finne prakruti, og for å kunne ha en viss forståelse for det en leser videre om Ayurveda.

I en Ayurvedisk helseundersøkelse kan 8 bestandeler undersøkes: Puls, Urin, Avføring, Tunge, Stemme, Hud, Øynde, Allement uttrykk.

’Innen ayurveda sier en at helheten ses i delene og delene i heheten.’

’En ayurvedisk helseundersøkelse har til hensikt å hente fram forståelse av helsetilstanden og ressursene dine. Hensikten er ikke bare å finne ut om du har noen ubalanser.’

’Sykdom ses mer som et resultat av hvordan en person lever, en som noe man ’rammes av’. Dette er en synsmåte som er full av håp, da det er mulighet for enhver å delta og påvirke, istedenfor å betrakte seg som et ’offer’ for sykdom.’

#4

Summer skrev:

’Sykdom ses mer som et resultat av hvordan en person lever, en som noe man ’rammes av’. Dette er en synsmåte som er full av håp, da de er mulighet for enhver å delta og påvirke, istedenfor å betrakte seg som et ’offer’ for sykdom.’
Akkurat det synes jeg er så utrolig viktig.

#5

Summer skrev:

Jeg hadde noe liggende på maskinen min som illustrerte på en litt flott måte forskjellene mellom de ulike doshaene...:)

Typiske representanter for vind/r’loong/vata er skjæren som stadig lager masse lyd, kan ikke bestemme seg for om hun skal bruke den sølvskjeen hun nettopp har stjålet eller ikke og som flagrer rundt.

Ild/tripa/pita er som tigeren, som kan eksplodere med all sin energi men energien holder ikke veldig lenge. Den kan også være veldig aggressiv.

Vann og jordenergien/bekan/kapha sammenlignes med elefanten som er litt vanskelig å få fart på, men når han først er i gang er han veldig utholdende og har en god hukommelse og egentlig et rolig gemytt og tykk hud for toleranse.

Det finnes også en liten historie om de tre brødrene Vata, Pita og Kapha som kan omdiktes til vind, ild og vann. De bodde sammen i et hus. En natt fikk de besøk av en tyv. Han steg inn gjennom vinduet hos Vata som ble fryktelig redd og skrek og skrek: ”En tyv, en tyv! Hjelp, en tyv!” Tyven gikk så gjennom døren og havnet i soverommet til Kapha. Han bare snudde så vidt på hodet, så tyven og gjorde en rask vurdering. Siden det ikke var noe verdifullt i huset, tyven ikke var bevæpnet og siden Kapha fremdeles var trøtt, snudde han seg til den andre siden og sov videre. Men når tyven gikk gjennom den andre døren og inn på soverommet til Pita, hoppet den rett på tyven og la ham i bakken.

Jeg synes den historien treffer så utrolig godt for de jeg kjenner som har de ulike doshaene. HP er jord, og det der er som å høre han (bare du putter en edderkopp inn istedet for en tyv da..:p) og jeg er Pitta, og det er også som å høre meg. På høgget, bang, ferdig.:) (....det er bare det at jeg er aktivert og på høgget hele tiden...:o)

#6

Gurus skrev:

"Whatever we can do for ourselves to improve our own health is more effective in the long run than what another person can do for us."

Sitatet er fra boken 'Ayurvedic healing' av Dr. David Frawley. Dette er også en god, omfattende og praktisk bok om ayurveda. Anbefales!

#7

Andrea22 skrev:

Hvis Vata dominerer må tas slik at en balanse er oppnådd for pitta og kapha, og vice versa. Ayurveda forteller oss at denne balansen oppnås gjennom en sunn livsstil med riktig kosthold, mosjon, massasje, yoga og meditasjon.:)