Visdomsord

#1

Marianne skrev:

No one is useless in the world who lightens the burden for anyone else

#2

Marianne skrev:

Klag ikke under stjernene over mangel på lyspunkter i ditt liv.

Henrik Wergeland

#3

Marianne skrev:

[CENTER]Cherish Yesterday

Dream Tomorrow

Live Today[/CENTER]

#4

Marianne skrev:

The sunshine of life is made up of very little beams that are bright all the time

#5

Gurus skrev:

If you don't like what you're getting, then change what you're giving
Dr. Phil

(denne synes jeg er så bra!)

#6

Gurus skrev:

Jeg er ikke i verden. Verden er i meg.

#7

Gurus skrev:

Når du virkelig ønsker deg noe, vil hele universet arbeide for at ønsket ditt skal bli oppfylt.

Paulo Coelho: Alkymisten

#8

Gurus skrev:

La meningsfylte valg lede deg gjennom livet, ikke krav om tempo og effektivitet. Den beste musikeren er den som spiller med uttrykk og mening, ikke den som blir først ferdig.

#9

Gurus skrev:

Impatience is resistance against learning!

Louise L. Hey

Gurus skrev:

Og når det vise menneske har sett
at alle ting som lever, lever i
hans eget selv, blir han omsider fri
for illusjon. Han ser at alt er ett.

Fra Isha Upanishad

veronica skrev:

Det er to måter å være suveren på.
Det ene er å virkelig mestre verden.
Den andre er å innskrenke verden til det du mestrer.

Gurus skrev:

What we do every day is our real religion because it shows what we truly value in life.

Dr. David Frawley ('Ayurvedic healing')

Summer skrev:

Detachment is one of life's great lessons for those on the path of enlightenment.

Wayne dyer