Dagens affirmasjon

#1

Gurus skrev:

Jeg fortjener alt det gode som livet vil gi meg!

#2

Gurus skrev:

I have a dream and I know I deserve to have this dream come true!

#3

Gurus skrev:

Livet vil gi meg og mine alt vi trenger og vell så det!

#4

Gurus skrev:

I enjoy the foods that are best for my body! I love every cell of my body!

#5

Summer skrev:

Alt jeg trenger vil komme til meg på riktig sted, til riktig tid, og i riktig rekkefølge. [b][/b]

#6

Summer skrev:

Hver dag, og på alle områder, blir jeg bedre, bedre og bedre.

#7

Gurus skrev:

I am a capable person, and I can handle anything that comes my way.

#8

Gurus skrev:

Everyone in my life has something to teach me. We have a purpose in being together.

#9

Gurus skrev:

When I make a mistake, I realise that it is only a part of the learning process.

Gurus skrev:

Jeg føler meg vellykket, derfor er jeg vellykket!

Gurus skrev:

Today I listen to my feelings, and I am gentle with myself. I know that all my feelings are my friends.

Gurus skrev:

There is no problem so big or so small that it cannot be solved with love.
I am ready to be healed. I am willing to forgive. All is well.

Gurus skrev:

I know that old negative patterns no longer limit me. I let them go with ease.

Gurus skrev:

As I forgive myself, it becomes easier to forgive others.
[color=#4b0082][/color]

I forgive myself for not being perfect. I am living the very best way I know how.

Gurus skrev:

I relax all of my neck muscles, and I let go of any tension in my shoulders.

I slowly breathe in and out, and I find myself relaxing more and more with each breath.

Gurus skrev:

I realise that stress is only fear. I now release all fears.

Gurus skrev:

I meditate on a regular basis and reap benefits from this practice.
[color=darkslategray][/color]
[CENTER]:meditere: [/CENTER]
[color=#2f4f4f][/color]
I close my eyes; think positive thoughts, and breath goodness in and out.
[CENTER][size=5][/size]
:meditere: [/CENTER]

Gurus skrev:

Jeg ser fallgruvene forut og velger en smartere vei!

Gurus skrev:

I am my unique self: special, creative, and wonderful.

Gurus skrev:

I am discovering talents I did not know I had.

Gurus skrev:

Ideas come to me easily and effortlessly.

Gurus skrev:

I forgive myself for not being perfect. I am living the very best way I know how.

Gurus skrev:

As I change my thoughts, the world around med changes.

Gurus skrev:

I know that I can create miracles in my own life.

Gurus skrev:

I min virkelighet finnes muligheten for at mirakler kan skje!

Gurus skrev:

Jeg er tålmodig og tar et skritt omgangen.
Jeg har tålmodighet med meg selv.

Gurus skrev:

Jeg er utvikler meg fordi jeg praktiserer det jeg lærer! :heia:

Marianne skrev:

Jeg er lett og håpefull!

Summer skrev:

Im young, Im strong, Im healthy, and Im beautiful.
My body knows it, my body shows it.

Summer skrev:

In a divine connection, I am one with a world of natural beauty.

Summer skrev:

Jeg er nå villig til å lytte til meg selv.

Gurus skrev:

Jeg er sannhet, for sannheten er i meg og jeg velger hva som er sant.

Min tanke skaper mitt liv og min verden!

rubbis skrev:

~ Learn how to dream big. This is the key to unlocking amazing possibilities ;o)):):)

jonern skrev:

Jeg er heldig som gjør det jeg elsker.

Bruker forresten [url]www.skapdinsuksess.no[/url] , der får jeg en affirmasjon tilsendt hver morgen.....Perfekt start på dagen :)

/Jonern

laki noor skrev:

Jeg er glad for det jeg gjør. :)

rubbis skrev:

Dine opplevelser er et speil på din indre tankeverden