Når avslapping er farlig for helsen din

#1

Summer skrev:

Marc Schoen har skrevet en bok som heter: ”When relaxation is Hassardious to your health”

Her følger teoriene som blir tatt opp i hans bok:
Vi blir ofte syke når vi slipper oss nedpå etter en periode med mye stress. Dette kalles ”slippe deg nedpå effekten”.

Denne oppnår vi når vi raskt skifter fra en tilstand med høy aktivering, der vi har høyt energinivå, føler sterk glede, oppstemthet sinne, anspenthet eller angst- til en tilstand med lav aktivering, der vi føler oss avslappet, stille, rolig eller trøtt. (eks. en periode, helg, ferie, blir pensjonist og lignende.)

Grunnen til at denne effekten oppstår, er at når kroppen er under stress sendes stresshormonet kortisol ut i kroppen, og som respons på disse aktiveres kroppens forsvarssystem; immunforsvaret. Når vi senker aktivitetsnivået, senker vi også immunsystemets aktivitet og blir sårbare for sykdom (Når vi mentalt opplever oss som avslappet, opplever kroppen endringen som at immunsystemet går fra å være på vakt og i forsvar til å kollapse).

Tidlige tegn på ”the let down effekt”

Forebygg når du kjenner disse symptomene i en avslapningsperiode.

3 forebyggende teknikker

  1. Problemløsning
    Å bruke hjernen konstruktivt ved å løse et problem eller en problemstilling raskt under tidsbegrensning har vist seg å styrke aktivering av immunresponser. Eksempler på hva en kan gjøre kan være å lese kryssord raskt som om du skal holde en tidsgrense på det. En kan spille spill som krever konsentrasjon, eller løse matematiske problemstillinger som er utfordrende. En kan også skrive et antall tilfeldig valgte bokstaver på et ark, og lage så mange ord som mulig på kortest mulig tid.
  2. Fysisk aktivitet
    Selv korte økter med fysisk aktivitet aktiverer immunsystemet positivt. Det kan holde med 5 minutters gange. En kan gå kjapt opp noen trapper (og gjerne svinge litt med armene også).
  3. Bruk ”letthet og flyte teknikken”
    Den har også innvirkning på immunresponsen. Stå med armene langs siden, lukk øynene og pust sakte inn gjennom nesen og pust ut gjennom munnen. Mens du gjør dette skal du fokusere på midten av pannen eller toppen av hodet. Dette vil skape en letthets – eller flytende følelse. Når du puster inn skal du forestille deg at du blir løftet opp i luften og flyter på en sky eller madrass i et basseng. Fokuser på den fysiske følelsen av letthet i 1-2 minutter. (Dette har vi tid til dere!)

Poenget er å skape et moderat aktiveringsnivå hos deg selv som skal holde deg frisk. Du vet når du har gjort det riktig, når du føler deg litt oppstemt, litt kribling, letthet og energi når du gjør øvelsene.

Viktig å ha med seg i bakhodet: En oppnår ikke alltid resultater på flekken. Det tar tid å lære seg å integrere kunnskap til praksis og anvende det der det er nødvendig.

Undersøkelser viser at i begynnelsen opplever en å unngå sykdom i 30 av tilfellene videre opp til 70 ved hjelp av disse teknikkene. Men i en del situasjoner er de andre faktorene for sterke eller mange til at en kan unngå sykdom.

Husk: Avslapping er godt for helsen!
Men ikke gjør det for fort, trapp rolig ned med disse teknikkene.

Kilde: Science of Mind Magazine