Yogaens 7 åndslover - Deepak Chopra

#1

Gurus skrev:

Dette er hentet blant annet fra boken ’Yogaens 7 åndslover – en veiledning i å helbrede kropp, sinn og sjel’ av Deepak Chopra. Den første del av boken handler om yogaens filosofi og teori, samt de 7 åndslovene for suksess. Den andre delen er praktisk om meditasjon, pusteøvelser og yoga øvelser. Han forklarer også hvordan teori, åndslovene relaterer til øvelsene, hvordan man kan forsterke øvelsene ved aktiv bruk av åndslovene. Boken har blant mantraer til solhilsen stillingene og en sittende solhilsen for bruk på fly, trange kontorer etc. Boken anbefales!

Et mantra betyr ikke noe. Det er bare lyder, med spesielle vibrasjoner. De skal blant annet vær gode å si.

Det anbefales at man fokuserer på en lov hver dag i uken, på den oppgitte ukedagen. Ikke fordi dagen er relevant, men fordi det styrker effekten at mange over hele verden gjør det samtidig. Innholdet i lovene er mye av det samme som det budskapet som Louise L. Hay formidler, bare på en annen form.

Jeg det følgende har jeg krydret lovene med affirmasjoner og visdomsord som er relevante for loven, og som jeg har samlet/lånt litt her og der.

Jeg vil gjerne ha inspill, tips og kommentarer i tråden ... :cool:

#2

Gurus skrev:

Første lov: Loven om ren potensialitet (Søndag)

Mantra: Om bhavam namah
Affirmasjon: Jeg er absolutt eksistens

Innholdet i denne loven er det samme som ligger i Louise L. Hays affirmasjon (I can do it): Mitt potensial er ubegrenset! ”Kjernen i ditt vesen er ren bevissthet.[…]Når du klarer å forstå dette blir ditt indre referansepunkt sjelen, det motsatte er tingene, den ytre verden. Når du er vendt mot ”tingene”, blir du påvirket av omstendighetene, mennesker og ting. Da blir du avhengig av og søker andres anerkjennelse for å føle at du har det bra og er verd noe. Fordi tankene dine og atferden din alltid venter på respons, er det en tilstand basert på frykt.” sier Chopra.

I denne loven ligger også dette med at alle dypest sett er ett, og bildet der vi alle bare er en bølge i det samme havet. Holdningen til andre mennesker blir da: ”I honour in you the divine that I honour within my self, and I know we are one” – Deepak Chopra.

"I deg ser jeg en annen meg!"

Det selvhelbredende mennesket
har innsett at det er en del av altet.
Det det gjør mot seg selv,
gjør det også mot sine omgivelser.
Det det gjør mot sine omgivelser,
gjør det også mot seg selv.

Susanna Ehdin (Helbred deg selv)

#3

Gurus skrev:

Andre lov: Loven om å gi og motta (Mandag)

Mantra: Om vardhanam namah
Affirmasjon: Jeg er universets ernærer.

”Fordi kroppen din, sinnet ditt og universet står i vedvarende og dynamisk vekselvirkning, er det å stanse energikretsløpet det samme som å stanse blodomløpet. Når blodet slutter å strømme, begynner det å størkne, koagulere. Når en elv slutter å renne, begynner den å få stillestående vann. Derfor må du være åpen for å gi og motta for å holde livsstrømmen i gang i deg.” sier Chapra. ”Når du gir uten betingelser og fra hjertet, står det du mottar i forhold til det du gir.”

If you don't like what you're getting, then change what you're giving.
Dr. Phil

”Med hver innånding og utånding utveksler du ti milliarder billioner atomer med omgivelsene. Trekk nå pusten så dypt som du kan klare, og hold den. Hold den så lenge du kan, og legg merke til hvor ubehagelig det begynner å bli når du holder på noe som det er meningen du skal slippe. Pust så ut så fullstendig som du kan klare, og hold pusten med lungen tømt. Føl på nytt det ubehaget som oppstår når du gjør motstand mot å ta imot noe du trenger.”

#4

Gurus skrev:

Den gylne regel

«Du skal elske din neste som deg selv.» (Tredje Mosebok 19:18)
[color=#003366][/color]
Kristendommen
«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.» (Matteus, 7:12)
[font=Verdana][/font]
Jødedommen
«Gjør ikke mot din neste noe du ville mislike dersom det ble gjort mot deg. Dette er hele loven. Resten er kommentarer.» (Talmud Shabbat, 31a)
[font=Verdana][/font]
Islam
«Handle ikke urettferdig, og dere skal ikke bli behandlet urettferdig.» (Koranen, 2:279)
[font=Verdana][/font]
Hinduismen
«Dette er pliktens sum: gjør aldri mot andre noe som ville volde smerte dersom det ble gjort mot deg.» (Mahabharata, 5:1517)
[font=Verdana][/font]
Buddhismen
«Sår ikke andre, for du ønsker ikke selv å bli såret.» (Udana Varga, 5:18)
[font=Verdana][/font]
Baha’i-troen
«Velsignet er den som foretrekker sin bror fremfor seg selv.» (Tablets of Bahá’u’lláh, s. 71)
[font=Verdana][/font]
Parser-religionen
«Bare det menneske er godt som avstår fra å gjøre noe mot andre som det ikke finner godt for seg selv.» (Zarathustra: Dadistan-i-dinik, 94:5)
[font=Verdana][/font]
Jainismen
«Et menneske bør vandre omkring og behandle alle vesener som det selv ville ha blitt behandlet.» (Sutrakritanga 1.11.33)
[font=Verdana][/font]
Konfusianismen
«Gjør ditt beste for å behandle andre slik du ville ønske å bli behandlet selv.» (Mencius VII. A.4)
[font=Verdana][/font]
Taoismen
«Se på din nabos vinning som din egen vinning, og din nabos tap som ditt eget tap.» (T'ai Shang Kan Yin P'ien)
[font=Verdana][/font]
Ordtak fra Yoruba, Nigeria
«Den som er iferd med å ta en spiss pinne for å pirke i en fugleunge bør først prøve det på seg selv for å kjenne hvor vondt det gjør.»
[font=Verdana][/font]
Læresetning blant Shawnee-indianerne (Nord-Amerika)
«Hverken drep eller skad din neste, for det er ikke ham du skader, det er deg selv du skader. Gjør godt mot ham og gi ham derfor flere lykkelige dager slik du gir det til deg selv. Gjør ikke galt mot eller hat din neste, for det er ikke ham du gjør galt mot, men deg selv.»
[font=Verdana][/font]
Arnulf Øverland, norsk livssynshumanist
«Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.»

#5

Gurus skrev:

Tredje lov: Loven om karma (eller årsak og virkning) (Tirsdag)

Mantra: Om kriyam namah
Affirmasjon: Handlingene mine er i harmoni med den kosmiske lov

”Hver enkelt handling skaper en energi som vender tilbake til oss: Vi høster det vi sår. Når vi bevist velger handlinger som bringer andre glede og suksess, er frukten av vår karma lykke og suksess.” sier Chapra. ”Selv om mange mennesker feiltolker loven om karma i retning av at den holder oss fanget i et evig kretsløp av uendelig reaktivitet [skjebnetro?], hevder den faktisk at mennesket står fritt. Karma innebærer beviste valg, for vi velger alle i det uendelige. I hvert øyeblikk så lenge du eksisterer, oppholder ditt egentlige jeg seg i feltet av ren potensialitet, der du har tilgang på ubegrensede valg. Noen av disse valgene blir gjort bevist, men de fleste er ubeviste. Den beste måten vi kan forstå og dra nytte av karmaloven på, er å bli oss beviste de valgene vi gjør i hvert øyeblikk.”

”Enten du liker det eller ikke, er alt som skjer i dette øyeblikk, resultat av de valg du har gjort i fortiden. Når du velger ubevist, tror du ikke det dreier seg om valg, men det er valg. […] I alle situasjoner er det ett valg blant de mange mulige som vil skape lykke for deg og alle rundt deg. Og når du gjør det valget vil det nære deg og alle andre som blir påvirket av handlingen.”

  1. Iaktta de valgene du gjør i hvert øyeblikk […]. Når du iakttar valgene vil du bringe dem frem i den våkne bevisstheten. […]Den beste måten du kan forberede deg på fremtidige øyeblikk på, er ved å være fullstendig bevist her og nå.
  2. Når du velger […] skal du spørre deg: ”Hvilket valg vil med størst sannsynlighet bringe meg og de andre som blir påvirket av valget, lykke og tilfredshet?”
  3. Deretter skal du lytte til hjertet for å få veiledning og la deg lede av det budskapet det gir om behag eller ubehag. Hjertet er kontaktpunktet mellom sinnet og kroppen. Hvis valget føles behagelig i kroppen, skal du tillitsfullt bevege deg inn i det.

Ikke bekymre deg for resultatet av dine handlinger – bare rett oppmerksomheten mot selve handlingen. Resultatet vil komme av seg selv. Eckhart Tolle(Lev her og nå)

La meningsfylte valg lede deg gjennom livet, ikke krav om tempo og effektivitet. Den beste musikeren er den som spiller med uttrykk og mening, ikke den som blir først ferdig.

Man skal aldri vise respekt for et annet menneske dersom dette går på bekostning av egen selvrespekt.

Nå skal du få høre min hemmelighet. Den er ganske enkel: En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet. Fra ’Den lille prinsen’ av Antoine de Saint-Exupèry

Det spilte nemlig en stor rolle for kongen at hans autoritet ble respektert. Han tålte ikke ulydighet. Han var en konge som holdt på absolutt enevelde. Men han var samtidig en god konge, og derfor kom han bare med rimelige ordrer.

#6

Gurus skrev:

Fjerde lov: Loven om den minste anstrengelse (Onsdag)

Mantra: Om dakshan namah
Affirmasjon: Handlingene mine gir maksimale fordeler ved minimale anstrengelser

”Loven om den minste anstrengelse går ut på at naturens intelligens fungerer med uanstrengt letthet.[…] Det er rytme og balanse i naturens verden og når du er i harmoni med naturen, kan du dra nytte av loven om den minste anstrengelse ved å minimere din anstrengelse og maksimere effekten.” sier Chopra. Dette er det motsatte av det som ligger i ”Easy come, easy go” eller det negative i utrykke ”minste motstands vei”. Loven sier tvert i mot at ”du kan utrette mer ved å gjøre mindre hvis du ikke sløser bort krefter på å kjempe og stresse.”

”Når du går inn i en smidighetsstilling [yoga], skal du finne motstandspunktet. I stedet for å presse deg forbi dette punktet med muskelkraft skal du puste inn motstanden – overgi deg til motstanden – så vil du finne at du når lenger og øker smidigheten. Vær nærværende med full årvåkenhet i kroppen og dyrk en holdning av overgivelse. I yoga som i livet er tålmodighet en dyd. Jo mer du klarer godta begrensninger og sårbarepunkter, desto mindre begrensninger er det i dem, og desto mer balanse og energi opplever du.”

Jeg tar ansvar for meg selv, mine handlinger og min helse.
Jeg finner meningsfylte aktiviteter innenfor rammen av kroppens tåleevne.
Jeg respektere kroppens behov for hvile uten å føle meg lat.

Eketreet og sivet
Det var fryktelig storm i skogen. Mange trær ble brukket eller blåste over ende, og grenene lå på bakken overalt. Et eiketre som hadde stått på elvebredden, ble tatt av vinden og revet opp med roten. Siden falt det i vannet og ble ført nedover av strømmen.

Til sin forundring så treet at elvebredden fremdelesvar dekket av siv. ’Hvorfor har dere klart dere?’ spurte eiketreet. ’Dere ser så tynne og svakelige ut, mens jeg, et kraftig tre, er blitt revet opp med roten?’

’Det er vel ikke rart,’ hvisket sivene. ’Du ble knekket fordi du sto imot av all din kraft i stormen. Men vi ble reddet fordi vi gav etter og bøyde oss litt hver gang vinden knekke oss.’ Æsops fabler

#7

Gurus skrev:

Femte lov: Loven om intensjoner og ønsker (Torsdag)

Mantra: Om ritam namah
Affirmasjon: Intensjonene og ønskene mine blir støttet av den kosmiske intelligens.

Dette er det samme som ligger i Paulo Coehlo’s: ”Når du virkelig ønsker deg noe, vil hele universet arbeide for at ønsket ditt skal bli oppfylt”. (Alkymisten)

Hvis du godtar at den personlige kroppen din ikke er atskilt fra universets kropp, kan du ved bevist å forandre energien og informasjonsinnholdet i din egen kropp påvirke energien og informasjonen i din utvidede kropp – omgivelsene, din egen verden. Denne påvirkningen blir aktivert av to iboende egenskaper i bevisstheten: oppmerksomhet og intensjon.” sier Chopra. ”Hvis du ønsker at noe skal bli sterkere i livet ditt, skal du vie det oppmerksomhet. Hvis du ønsker at noe skal bli svakere i livet ditt, skal du trekke oppmerksomheten tilbake fra det” I ledelse bruker vi bevist det med å ’fokusere’ på noe, det er det samme. ”I følge gamle yogaprinsipper har intensjonen din organiserende evne.” Yogier kan faktisk gjennom å fokusere endre blodtrykk, redusere kroppstemperatur og lignende.

#8

Gurus skrev:

Sjette lov: Loven om løsrevethet (Fredag)

Mantra: Om anandam namah
Affirmasjon: Handlingene mine er velsignet fri for avhengighet av resultat.

Detter er det samme som ligger i Fadervåret’s ”skje din vilje”, og muslimenes ”hvis Allah vill”. Og i dette favorittsitatet av Eckhart Tolle (Lev her og nå):

Ikke bekymre deg for resultatet av dine handlinger – bare rett oppmerksomheten mot selve handlingen. Resultatet vil komme av seg selv.

Det er et stort paradoks i livet: ”For å oppnå noe i denne verden må du oppgi din avhengighet av det. Det betyr ikke at du oppgir intensjonen om å oppfylle ønsket – du oppgir bare avhengigheten av resultatet.” sier Chopra. ”Avhengighet er basert på frykt og utrygghet. Når du glemmer at den eneste ekte kilden til trygghet er ditt sanne selv, begynner du å trenge noe utenfor deg selv for å være lykkelig.”

#9

Gurus skrev:

Sjuende lov: Loven om dharma [mål i livet] (Lørdag)

Mantra: Om varunam namah
Affirmasjon: Livet mitt er i harmoni med den kosmiske lov.

”alle levende vesener har et mål i livet. Du har enestående evner og din egen måte å utrykke dem på. Det finnes behov i denne verden som de spesielle talentene dine egner seg for, og når verdens behov finner sitt sidestykke i det skapende utrykket for talentene dine, blir ditt mål i livet – din dharma – virkeliggjordt.” sier Chopra. ”For å kunne være i dharma må livskraften din strømme ubesværet, uten inngrep. Yogapraksisen gir deg en direkte mekanisme som du kan bruke til å løse opp energiblokkeringer i kroppen med. Når hindringene for strømmen blir fjernet, klarer du å utrykke flere utvidede aspekter ved deg selv. Hvis din medfølelse, visdom og lekelyst øker, er det tegn på at livet ditt strømmer i samsvar med dharmaloven.”

Tre vesentlige bestanddeler i dharmaloven.

Gurus skrev:

De nære ting

Ditt sinn monne flyve så vide omkring.
Det er som du glemmer de nære ting.
Det er som du aldri en time har fred,
du lengter bestandig et annet sted.

Du syns dine dager er usle og grå.
Hva er det du søker? Hva venter du på?
Når aldri du unner deg rast eller ro,
Kan ingenting vokse, og intet gro.

Gå inn i din stue. Hvor liten den er,
Så rommer den noe ditt hjerte har kjær.
På ropet i skogen skal ingen få svar.
Finn veien tilbake til det du har.

Den lykken du søker bak blånende fjell

Du skal ikke jage i hvileløs ring,
Men lær deg å elske de nære ting.

Arne Paasche Aasen

Gurus skrev:

En oppsummering:

Loven om ren potensialitet
Søndag
Mantra: Om bhavam namah
Affirmasjon: Jeg er absolutt eksistens

Summer skrev:

Kjempeflott Guro! Tusen takk for at du tar deg tid og deler! :)

Dharma skrev:

Helt fantastisk, Gurus!
Jeg elsker slik visdom.
Har selv boken "Suksessens 7 åndslover".

tommelen opp for dette

MER! MER! :lol:

Agun skrev:

Takk for flott resyme av boken....Den hører absolutt hjemme i hyllen min...:D