Tankenes kraft

#1

Summer skrev:

Svært sjeldent tenker vi over hvor virkningsfulle tankene våre kan være. Gjennom en bevisstgjøring av oss selv og våre tanker, kan vi faktisk gjøre de utroligste ting. Det hele handler bare om å bruke tankene konstruktivt og riktig. Å ta kontroll, og selv definere vår egen verden.

Hvordan vår verden ser ut er preget av den forståelsen vi har fått med oss fra barndommen gjennom sosialisering. Vi preges av kulturen vi vokser opp i, og dem som har aller mest betydning er i de to første leveår våre foreldre, og videre i oppveksten våre nærmeste venner og familie sammen med foreldre. Som barn tar vi opp i oss det synet mennesker rundt oss har på oss gjennom hvordan de behandler og snakker til oss, og vi tar også opp i oss deres syn på verden. Det vi opplever og hvordan vi lærer oss å tenke rundt det vi opplever, liggende som tankespor i hjernen. Når vi så er blitt voksne og tenker selv, så har vi likevel med oss minnene og tankesporene som ikke er blitt justert. Mange av dem er uhensiktsmessige, og kan med fordel justeres.

Når det gjelder hvordan våre tanker fungerer, så er det slik at før vi handler, må vi ha en tanke. Dette gjelder både planlegging av gjøremål, men det virker også på et litt annet plan. Hvem har ikke hørt utrykket om at vi må passe oss så det ikke går troll i ord. Persepsjonen vår er et filter bestående av våre tidligere opplevelser, triggerpunkter, forventninger, holdninger, verdier og hvilket humør vi er i. Hvordan vi tolker en hendelse, er avhengig av hv som ligger i filteret vårt, og på den måten vil en handling kunne være god for en person, men direkte forferdelig for en annen person.

Det som kan gjøres for å endre på dette er affirmasjoner. Dette er ganske enkelt tanker som skal erstatte de gamle, og en teknikk som blant annet finnes i kognitiv terapi. Uttrykket affirmasjoner er ikke brukt i psykologien, men er mer brukt i selvhjelpsbøker. En sentral forfatter innen emnet er Louise L. Hay. Hun har skrevet blant annet ”Du har kraften i deg” og ”Du kan helbrede ditt liv”. Filosofien bak hennes bøker er ganske enkelt at vi må gi slipp på det vonde som har hendt oss i fortiden og forløse gammel sorg, slik at vi blir frie til å skape en ny forståelse av verden. At alle våre tanker kan endres, og ved å endre dem, så skaper vi store endringer i verden rundt oss også. For når alt kommer til alt, så er det kun snakk om hva som er i hodene våre og hvordan vi tolker verden.