Frihet

#1

Summer skrev:

Frihet, hva er egentlig friihet for deg?

Jeg husker vi dvelte masse med dette med frihet på barneskolen. Vi sang sanger som het ”din tanke er fri”

Din tanke er fri
Din tanke er fri,
hvem tror du den finner.
Den flykter forbi,
slik skygger forsvinner.
Den kan ikke brennes,
av fiender kjennes.
:/: Og slik vil det alltid bli:
Din tanke er fri! :/:

Jeg tenker hva jeg vil,
mitt ønske bestemmer.
I stillhet blir det til,
i ukjente drømmer.
Min tanke og lengsel
vil bryte hvert stengsel.
Og slik vil det alltid bli:
Min tanke er fri!

Og tvinges vi inn
bak jernslåtte dører,
da flykter den vind
som tankene fører.
Fordi våre tanker
kan rive ned skranker.
Og slik vil det alltid bli:
Vår tanke er fri!

Norsk tekst: Alf Cranner
Tilegnet Amnesty

Landet vårt er fritt, vi er ikke i krig. Tankene våre er frie, og vi har ytringsfrihet. Så etter den definisjonen, så er vi frie.
Men i min definisjon, så hører frihet fra redsel, fra sykdom, fra kontrollerende mennesker, fra smerter, fra alt som hemmer oss med i definisjonen.
Etter å ha levd i et ufritt forhold, så setter jeg stor pris på friheten jeg nå har i ekteskapet mitt, etter å ha hatt angst, setter jeg stor pris på friheten til å gjøre det jeg før var redd for, og jeg gleder meg til å bli så fri fra smerter, og få bygget opp kroppen min nok til at jeg igjen er fri til å danse, til å løpe opp en bakke, og til å gå turer i fjellet og nyte det igjen.