Noen som vet noe om metafysikk?

#1

Viv skrev:

Ei jeg kjenner litt ringte meg og anbefalte meg å begynne på et kurs i metafysikk. Det hørtes unektelig interessant ut, men jeg tror det koster noen tusen, så jeg synes det må være greit å ta betenkningstid.

Magefølelsen min sier meg at dette antakelig ikke er så dumt, men jeg er litt usikker også. Egentlig er det slett ikke noe lettere når det er kjentfolk som skal "selge" meg noe, for da er det vanskeligere å formulere de kritiske spørsmålene.

Så jeg er egentlig på jakt etter info. Erfaringer, fakta, synspunkter osv. Er det noe som vet noe om dette?

Og hvilket underforum skulle dette egentlig vært lagt under?

#2

Gurus skrev:

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi.

Metafysikk er den grenen av filosofien som stiller de mest grunnleggende spørsmål. Den kan defineres som læren om tilværelsen grunner og prinsipper.
Selve navnet kommer fra én av Aristoteles’ bøker, som ble kalt τά μετά τά φυσικά (ta meta ta physika = «etter fysikken»), rett og slett fordi den forutgående boken ble kalt φυσικά (physika) og handlet om natur(vitenskap)en. Metafysikk ble derfor brukt til å betegne studiet av fenomenene «bak» eller «over» naturen. I middelalderen ble metafysikken vanligvis forstått til å bestå av generell og spesiell metafysikk. Den generelle metafysikken (metaphysica generalis) var læren om det værende i og for seg (ontologien). Den spesielle metafysikken (metaphysica specialis) var læren om konkrete værende enheter: læren om den naturlige verden og dens tilblivelse (kosmologien), læren om den menneskelige sjel (antropologien) og læren om gud (teologien). Disiplinene som utgjorde den spesielle metafysikken, anses per i dag ikke lenger som del av filosofien, men som selvstendige vitenskaper.
Metafysikk defineres imidlertid også på andre måter: I hverdagsspråket brukes ordet metafysisk til dels i betydningen «uforståelig» eller «svevende».
Hos f.eks. Popper betegnes derimot all ikke-vitenskap som metafysikk. Dette betyr imidlertid ikke at Popper mente at metafysikk nødvendigvis bare er «løs spekulasjon» som man godt klarer seg foruten. Tvert imot mente Popper at metafysikk var en nødvendig forutsetning for vitenskap, og at også metafysiske spørsmål skulle gjøres så testbare som mulige. Metafysikk i betydningen ikke-vitenskap er altså ikke en annenrangs aktivitet, men minst like viktig som vitenskap, bare at den behandler spørsmål som ikke lar seg besvare med vitenskapelige metoder.
Hentet fra «no.wikipedia.org/wiki/Metafysikk»

Slik jeg leser det kan et slikt kurs inneholde nesten hva som helst. Vet du noe mer om det kurset?

#3

Viv skrev:

Ja, det var liksom et av de kritiske spørsmålene jeg hadde problemer med å stille, fordi jeg har fått info om de kursene flere ganger før. Det er pinlig å be folk gjenta seg selv, fordi man ikke har hørt riktig godt etter. :P

Men altså: Omfattende teknikker i tankekontroll
Eksempel: Hva kan individet bidra med mot felles mål.
Meditasjonsteknikker rettet mot stressreduksjon.
Konsentrasjonsteknikker orientert mot
" ett punkts oppmerksomhet "
hvor gevinsten går på tidsbesparelse.
Vi gjennomgår også teknikker for å gjennopprette energibalansen.
Samt inn på viktigheten i å bruke dialogen som verktøy for å
fremme et optimalt samarbeide. (Sitat fra kursinfo)

#4

Viv skrev:

[CENTER](fortstatt sitat fra kursinfo)

Selvutvikligskurs i metafysikk.
[/CENTER]
Et selvutvikligskurs som tar for seg hele mennesket.
En utvikling av personlighet og selvbilde.
Metafysikk er bl.a læren om tankens kraft.
De fleste selvutviklingskurs har tatt teknikker ut ifra Metafysikken.
Det går ut på å finne seg selv. I psykologien omtales dette som det selvbeviste mennesket.
For at man skal utvikle seg, må man ha et utgangspunkt. Nemmelig over jeg et.

                       Hva er så spesielt med dette kurset:

Du lærer å fokusere på det positive. Du ser verdien av fortid som en verdifull erfaring.
Du lærer teknikker for å fylle på energi, og blir bevisst på å bruke energien riktig.
Du lærer å samarbeide med din egen kropp og ditt eget sinn.

                       Resultatene er :
           
          * Du slutter å sløse med energi.
 * Du blir en god planlegger. 
 * Du blir utrolig fri og blir bevisst dine egne muligheter.
 * Du tar kontroll over traumer, tvangstanker og temperament.
 * Kontroll over følelser ved egne teknikker.
 * Forskning viser at effektiviteten øker fra 75 % til 200 %.
 * Kort sagt slutt på stress, mas og jag!
       
 Gode resultater ved:

Fobier, søvnløshet, angst, depresjoner, spiseforstyrrelser, dårlig selvbilde, utbrenthet, muskelsmerter, eksamensnerver. etc.

#5

Summer skrev:

Nok et kurs jeg skulle så gjerne ha deltatt på.

#6

Gurus skrev:

Kurset ser ganske bra ut det!