Psykosyntese

#1

Zoë skrev:

Jeg har slitt med angst i perioder siden barndommen, men har adri syntes at tradisjonell psykologhjelp har vært forlokkende.

Så for et år siden oppdaget jeg psykosyntese - og det var full klaff!

Psykosyntese har grunnlaget fra tradisjonell psykoterapi men gjør også rom for sjelen/åndelighet.

Har kopiert dette fra www.psykosyntese.no :

Hva er psykosyntese?

Psykosyntese er en transpersonlig psykologi. Den er en
helhetlig psykologisk forståelsesmodell som inkluderer arbeid
med kropp, følelser og intellekt. Dessuten forholder
psykosyntesen seg til menneskets iboende potensial av
spirituell karakter. Den er en kreativ og ressursorientert
psykologi med et positivt menneskesyn og kalles ofte
”psykologien med sjel”.
Psykosyntesen ble utviklet tidlig på 1900-tallet av den
italienske psykiateren Roberto Assagioli. Sammen med bl.a.
Carl Gustav Jung studerte Assagioli hos Sigmund Freud, og i
likhet med flere av Freuds medarbeidere videreutviklet også Assagioli Freuds ideer. Assagioli ville bygge en bro mellom
Vestens analytiske tenkning og Østens filosofi, han ville skape
en syntese, en helhet. Ut fra dette grunnla han sin egen psykologiske teori og modell, og kalte den for Psykosyntese.
I 50-årene møtte Assagioli den store pioneren innenfor den humanistiske psykologien, amerikaneren Abraham Maslow.
Disse utviklet et vennskap og et nært kollegialt forhold: I
likhet med humanistisk psykologi vektlegger psykosyntesen menneskets egne ressurser og indre kunnskap i arbeidet
med å løse problemene som hindrer oss i å leve fullt ut.
Psykosyntesen bygger dessuten på både tradisjonell
dybdepsykologi, spesielt psykoanalysen, og eksistensiell
psykologi. Symbolet for psykosyntese består av symbolet for psykologi,
den greske bokstaven Ψ (psi) til venstre, og en sirkel til høyre som
står for syntese.

#2

Summer skrev:

Har du begynt hos en slik terapeut?

#3

Zoë skrev:

Har gått til en sammen med mannen i et år.
Det har vært til uvurderlig hjelp for meg/oss.
Jeg er rett og slett imponert - og utrolig takknemlig for å ha fått slik fantastisk hjelp med radikal forbedring av livskvaliteten.

#4

Summer skrev:

Har du lyst/ mulighet til å komme med konkrete eksempler på hvordan en slik terapeut jobber? (Som i motsetning til en annen psykolog.)

#5

Zoë skrev:

Det blir litt vanskelig å gjøre rede for forskjellene, for jeg har aldri gått til psykolog.

Men jeg skal forsøke.

Psykosyntesen tar utgangspunkt i at i løpet av de første 4-5 årene danner vi et sett av delpersonligheter (den snille, den konfliktsky, den modige, den humoristiske, den unnvikende, den konfronterende, problemløseren - og en hel rekke andre). Disse mønstrene blir dannet som en følge av interraksjon med foreldrene og tanken er at man utvikler deler av delpersonligheter alt ettersom hva som "lønner seg" i den enkelte familie.
(Får man ros for å væe føyelig? Blir det forventet at man skal være modig? etc).

Senere opplevelser former oss også som mennesker, men da gjerne med dette mønsteret som grunnlag.

Poenget med psykosyntesen, er å bli bevisst alle disse delpersonlighetene og skjønne hvilke vi bruker når - og å utvikle nye, nyttige delpersonligheter.
Og det aller viktigste, er å få større kontakt med "sitt høyere selv" ( og det er her det åndelige aspektet kommer inn), og å bevege seg oppover i Maslows behovshierarki fra å handle på bakgrunn av behov for trygghet til å være motivert av selvrealisering.

Gjennom psykosyntese vil man måtte dukke litt ned i barndommen for å bevisstgjøres delpersonlighetene sine, men ellers skal det være lite fokus på "grums fra kjelleren" og mye fokus på "takterrassen på loftet" ---> selvrealisering.

Håper dette var til litt nytte. Spør gjerne mer.

#6

Zoë skrev:

Og en ting til; man kan godt ha god nytte av psykosyntese uten å touche innpå åndelighet. Det er ikke sentralt om man ikke selv ønsker det.

Mannen f.eks, har mest nytte av det mtp coaching i forhold til jobben.

#7

turi skrev:

Zoë;1698 says
Og en ting til; man kan godt ha god nytte av psykosyntese uten å touche innpå åndelighet. Det er ikke sentralt om man ikke selv ønsker det.

Mannen f.eks, har mest nytte av det mtp coaching i forhold til jobben.

Er dette noe ala Theta-healing?

#8

Zoë skrev:

turi;1701 says
Er dette noe ala Theta-healing?

Nei, det har på ingen måte noe med healing å gjøre.

Psykosyntese blir gjerne omtalt som "psykologi med sjel" - det er vanlig samtaleterapi. Men den gjør rom for sjelen/det åndelige også.

#9

turi skrev:

Zoë;1704 says
Nei, det har på ingen måte noe med healing å gjøre.

Psykosyntese blir gjerne omtalt som "psykologi med sjel" - det er vanlig samtaleterapi. Men den gjør rom for sjelen/det åndelige også.

Thetahealing er ikke healing i vanlig forstand att en ligger og blir healet. Jeg har gjort det bare 2 ganger, så jeg er ikke noen ekspert. Men da sitter jeg og healeren mot hverandre, også hører jeg mens healeren snakker. Da fikk hun beskjeder om hva hun skulle si til meg, så jeg kan bli bra.

Første timen smalt i magen, så da satt jeg og tuta og grein. Det var helt merkeligt!!

Ariadne skrev:

Så rart! Var så smått inne på nettet i natten og ble flere ganger trukket hit, men tenkte nei, det er jo nesten aldri nye innlegg her. Men så tenkte jeg - vent litt, her blir jeg trukket i ermet! Og så dukker dette opp. Rart - for jeg inngikk avtale med en psykosynteseterapeut helt nylig ... Og i dag har jeg sittet og fundert over om jeg skal ta thetahealingkurs ...

Jeg har hatt en thetahealingtime forresten. Syntes det skjedde en del etterpå, både på godt og vondt ... Men klarer ikke helt å konkretisere det. Trenger nok litt mer erfaring.

Erfaringen din minner meg litt om det som kan skje i rosenterapi, Turi (sikkert fordi jeg går i det akkurat nå).