God rentabilitet.

#1

tomaskl skrev:

Har et overskudd på 600000kr, etter at jeg økte de faste kostnadene i året med 136 000 og redusere de variable kostnadene med 10%.
De nevnte rasjonaliseringstiltak innebærer en investering på kr 1 000 000, og gir økte kvartalsvise rentekostnader på 17 000. De kostnadene er inkludert i de kostnadene som er ovenfor på kr 136 000. Gir denne rasjonaliseringen en god rentabilitet? Hvorfor?